POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu firmy Lamp-Art. w oparciu o RODO.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY SKLEPU INTERNETOWEGO www.znicze-hurtownia.pl   i  www.lamp-art.com.pl

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności serwisu firmy Lamp-Art. w oparciu o RODO. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rozpatrywania reklamacji są przetwarzane przez Firmę Produkcyjno Handlową Lamp-Art Marzena Gala  z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 13/80, 04-088 Warszawa, NIP:113 – 212-27-75, REGON: 146802090, telefon kontaktowy: 22 783-30-34, 510 – 187 – 697, adres e - mail: biuro@lamp-art.com.pl., która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, określonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji lub złożenia Zamówienia oraz ich realizacji i obsługi, w tym wystawienia dowodu sprzedaży w postaci faktury VAT, a także wysyłki produktów. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie do celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e – mail) jest dodawany do listy e – mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 4. Odnośnie do danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą zamówień, obsługą Konta i procesem reklamacji informujemy, że godnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesława Wadowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlową Lamp-Art Wadowska Wiesława z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 13/80, 04-088 Warszawa, NIP:113 – 212-27-75, REGON: 146802090, telefon kontaktowy: 22 783-30-34, 510 – 187 – 697, adres e - mail: biuro@lamp-art.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zamówieni, reklamacji prowadzenia Konta, na podstawie art. 6 ust 1. lit. a), b) i c) RODO.

 5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą również:

 • dostawcy usług hostingowych;

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, kurierzy i dostawcy zamówionych produktów;

 • podmiot świadczący na rzecz administratora usługi księgowe;

 • PayPro S.A– w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu udzielenia pełnej informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udzielenia obsługi zamówienia, Konta, rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy podanie przez Panią / Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro S.A przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

 2. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Serwisu Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, tj. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 4. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik może mieć ograniczony dostęp do określonych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu Internetowego.

KONTAKT